Om Staffan Hesselbom

Staffan Hesselbom som ler in i kameran

Mitt namn är Staffan Hesselbom och detta är min plats på Internet där jag kommar att skriva om saker jag tänker på just nu.

Oftast tänker jag på saker som relaterar till spel, film, musik och aktuella händerlser.

Men mest tänker jag nog på webbrelaterade saker.

Korta saker om mig:

Allt jag skriver här är mina privata åsikter, och har inget att göra med min arbetsgivare eller kunder, om inget annat anges.

Ni är välkommna att kontakta mig, det gör ni enklast via e-post staffan@hesselbom.se.

Den här webbplatsen kommer inte att spåra dig.

CPACC

I december 2023 så tog jag CPACC certifiering av IAAP.